Cookies
Cookies jsou klíčové pro optimalizaci naší stránky. Pomáhají nám zaznamenávat data o používání naší stránky a ukládat další informace, které nám pomáhají poskytovat služby, jako je například srovnávací nástroj. Tyto soubory neskladují žádná identifikovatelná osobní data. Více o souborech cookies najdete na naší stránce Ochrana osobních údajů.

20.03.2019

Poutáte svého psa při jízdě autem?

O tom, že se z neupoutaných předmětů při případné kolizi stanou smrtící projektily, jste určitě slyšeli. Zabít dokáže i 1,5l PET láhev. O to překvapivěji působí zjištění nedávného průzkumu automobilky Ford. Ten odhalil, že téměř třetina majitelů vozí autem své psy nepřipoutané, resp. neupevněné. Tím ohrožují nejen jejich bezpečnost, ale i bezpečnost vlastní.

Průzkum proběhl v západní a jižní Evropě

Z celkového počtu 5000 respondentů se 32 % vyjádřilo v tom smyslu, že své čtyřnohé miláčky autem vozí volně. Průzkum, který si zadal modrý ovál, proběhl v listopadu 2018 ve Francii, v Itálii, Německu, ve Španělsku a ve Velké Británii. Respondenti byli požádáni také o uvedení důvodu. Asi třetina prohlásila, že svá zvířata nijak nepoutají, protože jim to není příjemné. Další třetina pak řekla, že poutání psů nepovažuje zejména na krátkých vzdálenostech za nutné. 14 % respondentů prohlásilo, že na přepravku pro psa nemají v autě místo. 

Zhruba čtvrtina dotázaných, kteří své zvíře přepravují jen tak na volno, uvedla, že pes někdy vystrčí hlavu z okna. Zcela ojedinělé nebyly ani případy, kdy zvíře z auta vyskočilo, což mělo za následek jeho zranění či dokonce smrt. Objevili se i případy pokousání posádky či havárie v důsledku toho či onoho chování psa.

Neupoutaný pes může být důvodem pro odmítnutí pojistného plnění

Neochota zvířata při přepravě zajistit má ještě jeden aspekt. Pokud totiž vyjde najevo, že k nehodě, resp. vzniku škody, došlo v příčinné souvislosti s neupoutaným zvířetem, může být taková skutečnost důvodem ke zkrácení či odmítnutí pojistného plnění.

Česká republika si na psy potrpí

Není žádným tajemstvím, že Česko patří mezi evropské země s největším procentem domácností, které vlastní psa či psy. Různé zdroje uvádí hodnoty kolem 40 %. O žádném průzkumu, který by mapoval zodpovědnost majitelů psů při jejich přepravě autem, nevíme. Nepředpokládáme nicméně, že by v této oblasti byli čeští motoristé disciplinovanější než v západní Evropě. Český Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb. §52 přitom v bodě 5 říká, že: „Při přepravě živých zvířat nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče, přepravovaných osob ani zvířat a ani bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.“ Takže i kdyby se tisíckrát nic nestalo, pes na volno se vám může prodražit i při běžné silniční kontrole.

Do nového Fordu Focus se vejde i přepravní klec pro největšího psa na světě

Na bezpečnou přepravu zvířat myslel i Rene Berns, který při vývoji nové generace Fordu Focus navrhl trojici opatření, která zvětšila kufr vozu tak, že se do něj vejde i největší klec pro psy, která je aktuálně k dostání. Konkrétně došlo ke stlačení pěnové vrstvy ve výplni stropu, změně délky šroubů držících závěsy dveří od kufru a úpravě tvaru vstupního prostoru do kufru. Výsledkem je, že ve Focusu, etalonu nižší střední třídy, dnes bezpečně přepravíte třeba irského vlkodava. Novinky